Authors of Quotes by Profession - Athlete (Total: 974 authors, 13298 quotes)

Aaron Peirsol 1 Athlete American
Abebe Bikila 1 Athlete Ethiopian
Adam Oates 8 Athlete Canadian
Agnieszka Radwanska 5 Athlete Polish
Al Kaline 10 Athlete American
Al Leiter 12 Athlete American
Al Oerter 4 Athlete American
Al Spalding 5 Athlete American
Al Unser 7 Athlete American
Alain Robert 26 Athlete French
Alan Hansen 21 Athlete Scottish
Alan Kulwicki 4 Athlete American
Alan Lewis 11 Athlete Irish
Alan Minter 1 Athlete English
Alan Shearer 26 Athlete English
Alan Smith 4 Athlete English
Alberto Juantorena 16 Athlete Cuban
Alberto Salazar 18 Athlete Cuban
Alberto Tomba 8 Athlete Italian
Alessandro Del Piero 6 Athlete Italian
Alex Karras 2 Athlete American
Alex Lowe 8 Athlete American
Alex Rodriguez 9 Athlete American
Alexander Dale Oen 5 Athlete Norwegian
Alexandr Dolgopolov 2 Athlete Ukrainian
Alexis Arguello 27 Athlete Nicaraguan
Alicia Sacramone 18 Athlete American
Allan Houston 11 Athlete American
Allan Ray 2 Athlete American
Allen Iverson 12 Athlete American