Famous Authors by Nationality - Ethiopian (Total: 3 authors, 7 quotes)

Abebe Bikila 1 Athlete Ethiopian
Girma Woldegiorgis 3 Statesman Ethiopian
Haile Selassie 3 Statesman Ethiopian